مسابقات کشتی آلیش زنان ایران (تصاویر)

رقابت های کشتی آلیش و گراپلینگ بانوان قهرمانی کشور

رقابت های کشتی آلیش و گراپلینگ بانوان قهرمانی کشور در سالن ۵ مرداد اراک برگزار شد .

عکس های مسابقات کشتی آلیش بانوان ایران 

 

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428456.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428459.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428460.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428491.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428463.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428461.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428457.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428465.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428473.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428466.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428476.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428483.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428482.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428485.jpghttp://cdn.isna.ir/d/2017/01/29/4/57428481.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: