مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق + تصاویر

 

 مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق + تصاویر

دو ماراتن برای صلح در عراق

مسابقه دو ماراتن   در بغداد پایتخت عراق

 
مجله مراحم : گروه زیادی از مردم عراق در یک مسابقه دو ماراتن که در بغداد پایتخت عراق برگزار شد شرکت کردند.
 
علاوه بر مردم عراق شرکت کنندگان خارجی نیز در این رویداد که برای صلح برگزار شد شرکت داشتند. همچنین یک مسابقه دوچرخه سواری با شعار عشق و صلح در بغداد برگزار شد.
 
 
 مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
 مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
 مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
 مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
 مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
 مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
 مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
 مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
مسابقه دو ماراتن برای صلح در عراق , دو ماراتن برای صلح در عراق , مسابقه دو ماراتن برای صلح , دو ماراتن در بغداد
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: