مسابقه رالی مختلط در تهران +تصاویر رالی زنان و مردان

مسابقه رالی مختلط در تهران +تصاویر رالی زنان و مردان مسابقات رالی سومین دوره قهرمانی کشور به صورت مختلط برگزار شد

مسابقه رالی مختلط در تهران

مسابقات رالی سومین دوره قهرمانی کشور به صورت
مختلط برگزار شد.بنابراین گزارش، سومین دوره مسابقات
قهرمانی کشور  با حضور ۱۴ استان کشور در حالی برگزار
شد که بخشی از رانندگان خودروهای این مسابقه زن بودند
و مسابقه رالی اتومبیل سواری به صورت مختلط بین زنان و مردان برگزار شد.

مسابقه رالی مختلط در تهران,مسابقه رالی دختر و پسرها

این اولین بار است که مسابقات اتومبیل رانی در سطح کشور به صورت مختلط برگزار شده است.

در میان برگزیدگان این مسابقه هم زنان و مردان به صورت مختلط به کسب مقام پرداختند.

مسابقه رالی مختلط در تهران,مسابقه رالی دختر و پسرها

مسابقه رالی مختلط در تهران,مسابقه رالی دختر و پسرها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: