مسابقه پرتاب پشکل با دهان (تصاویر)

مسابقه پرتاب پشکل با دهان ، مسابقه تف کردن پشکل گوسفند در ایرلند شمالی را در مجله مراحم ببینید.

مسابقه پرتاب پشکل با دهان در ایرلند یکی از مسابقات پرطرفدار این کشور محسوب میشود که هر سال با حضور گسترده مردم برگزار میشود.

مسابقه پرتاب پشکل با دهان

این مسابقات حتما عجیبترین و چندش آور ترین مدل مسابقات جهانی تف کود گوسفند در جهان میباشد. در ایرلند شمالی و در  شهرستان Fermanagh  یک سری مسابقات محلی برگزار می شود که در آن شرکت کنندگان باید کود گوسفند را در دهان گذاشته و سپس آن را تف نمایند.

به نظر می رسد که برنده  این مسابقه با هر چه بیشتر نگه داشتن کود گوسفند در دهان مشخص می شود.

 مسابقه تف کردن پشکل گوسفند

 مسابقه پرتاب پشکل با دهان,تف کردن پشکل مسابقه پرتاب پشکل با دهان,تف کردن پشکل

مسابقه پرتاب کود

مسابقه پرتاب پشکل با دهان,تف کردن پشکل مسابقه پرتاب پشکل با دهان,تف کردن پشکل مسابقه پرتاب پشکل با دهان,تف کردن پشکل مسابقه پرتاب پشکل با دهان,تف کردن پشکل مسابقه پرتاب پشکل با دهان,تف کردن پشکل مسابقه پرتاب پشکل با دهان,تف کردن پشکل

مسابقه پرتاب پشکل با دهان,تف کردن پشکل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: