مسیری خطرناک برای پیاده روی! + عكس

مسیری خطرناک برای پیاده روی!/تصاویر

در شهر گرونينگن هلند ، درياچه اي با نام “پيترزوولسده مير” قرار دارد كه به دليل قرارگرفتن هلند در منطقه اي سرماخيز ، اين درياچه بيشتر فصول سال يخ زده است.
در همين راستا و به دليل يخ زدگي اين درياچه ،‌بسياري از مردم شهر گرونينگن با ساختن مسيري كه از دل اين درياچه يخ زده عبور مي كند ، رفت و آمد هاي عادي و روزانه خود به سطح شهر و بالعكس را انجام مي دهند ، بدون آنكه لحظه اي به آن فكر كنند كه امكان دارد كه يخ هاي اين درياچه بشکند.

مردم اين شهر ، شكستن يخ هاي اين درياچه را بي سابقه قلمداد كرده اند و ازين حيث بازهم بر روي اين يخ ها راه مي روند. 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: