مصاحبه با میرزا آقا پیرمرد اردبیلی حامی روحانی

مصاحبه با میرزا آقا پیرمرد اردبیلی حامی روحانی

میرزا آقا پیرمرد میوه فروش اردبیلی است که وقتی حسن روحانی برای تبلیغات به اردبیل رفت در جمع حامیان او آمد و با گرفتن پوستر حسن روحانی نگاهی غم انگیز در چهره اش بود.

مصاحبه با میرزا آقا پیرمرد اردبیلی حامی روحانی
مصاحبه با میرزا آقا پیرمرد اردبیلی حامی روحانی

 

این تصویر را میتوان به مشهور ترین عکس انتخاباتی در ساعت ۹۶ نامگذاری کرد این عکس انقدر در شبکه های مجازی دست به دست شد که خودش هم باورش نمیشد.

میرزا آقا یکی از حامیان حسن روحانی بود و همین عکس به نمادی از حمایت قشر ضعیف جامعه از حسن روحانی تبدیل شد تا جایی که شخص حسن روحانی از میرزا آقا تشکر کرد.

بعد از مشهور شدن این میرزا آقا به خاطر عکسش ، یکی از شهروندان اردبیلی به سراغ او رفت و ماجرا را برایش تعریف کرد و گفت که چقد در اینترنت مشهور شده است.

پاسخ میرز آقا خیلی زیبا بود جتما ببینید.

مصاحبه با میرزا آقا پیرمرد اردبیلی حامی روحانی 

 

دانلود این ویدئو 

 

مصاحبه با پیرمرد اردبیلی حامی روحانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: