معبد موشها در هند +تصاویر

معبد کارنی ماتا ی هندو در شهر دشنوک با کلیساها و معابد دیگرتفاوتی ندارد. تنها بازدید کنندگان از این معبد با صحنه ای بسیار شوک آور مواجه خواهند شد. این معبد تعداد بسیار زیادی موش را میزبانی میکند که مردم بنا به رسم و رسومشان نظری خود را به این موشها اهدا میکنند.

اینکه چرا به این موشها نظری میدهند به یک افسانه قدیمی برمیگردد. طبق این افسانه سالها پیش پسر زنی به نام کارنی ماتا پس از مرگ به موش تبدیل شد.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4154/large/M96Syp1z2T.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4154/large/9YI8DKg5UY.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4154/large/HzJDsR36K2.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201109/tpn4154/large/NYuYo3PQDR.jpg

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: