معبد کایلاسا با تکنولوژی عجیب و نامعلوم + تصاویر

 

 

معبد کایلاسا Kailasa در مجموعه Ellora و در هندوستان واقع شده است. تکنولوژی ساخت این معبد هیچ گونه شباهتی به ساختمان های هم دوره ی خود ندارد.

به گزارش مجله مراحم :  این معبد تنها نمونه ای است که در آن، کوه به صورت کامل از بالا تراشیده شده تا شکل نهایی خلق شود. در سایر موارد، سنگ را از پیش برش داده و سپس پردازش می کنند، اما تکنیک استفاده شده در این مورد کاملا متفاوت است.

در اینجا از تکنیک «تراش از یک سنگ یکپارچه» استفاده شده که منحصر به همین مکان است.

اما چرا این تکنیک اینقدر خاص است؟ اول از همه اینکه ساخت تیرهایی بلندتر از ۳۰ متر و پردازش دقیق سنگ در این حالت، نیازمند سال ها کار و تجربه است. اما ستون های معبد کایلاسا به گونه ای ساخته شده اند که بخش هایی از کوه از آنها جدا شده است.

 

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

آنچه مورخان و باستان شناسان را گیج و مبهوت کرده میزان سنگ برداشته شده از کوه برای ساخت این معبد است. باستان شناسان معتقدند که ۴۰۰۰۰۰ تن سنگ برداشت شده، رقمی بسیار عجیب است و در عمل غیرممکن به نظر می رسد چرا که برای انجام چنین کاری نه تنها سال ها بلکه قرن ها زمان لازم است. هرچند مورخان هیچ گونه مدرکی دال بر این تلاش بزرگ پیدا نکرده و بر این باورند که این معبد در زمانی کمتر از ۱۸ سال ساخته شده است.

بیایید تصور کنیم که مردم آن زمان ۱۸ سال مداوم روزی ۱۲ ساعت بدون وقفه مشغول کار بودند. در این حالت ما از روزهای بارانی، جشن ها و جنگ ها چشم پوشی کرده و تصور می کنیم که مردم مانند ربات کار می کردند. اگر ۴۰۰۰۰۰ تن سنگ در طول ۱۸ سال برداشت شده باشد این بدان معنی است که رقم هر سال ۲۲۲۲۲ تن، هر روز ۶۰ تن و هر ساعت ۵ تن است. بدون شک چنین چیزی حتی با تکنولوژی های پیشرو امروزی ما امری غیرممکن است. بنابراین اگر انسان ها قادر به ساخت چنین چیزی در زمانی اندک نبوده اند، چه کسی آن را ساخته است؟ ‏ ‏‏‏ ‏ ‏

در این میان نکته عجیب داستان هایی است که در مورد تخریب این معبد وجود دارد. گفته می شود که پادشاه مسلمان اورنگ زیب، هزاران کارگر را استخدام نمود تا این معبد را به طور کامل نابود کنند. دستور تخریب این معبد در واقع در سال ۱۶۸۲ صادر شد. بنا بر شواهد، این کارگران مدت سه سال سعی کردند که معبد کایلاسا را تخریب کنند اما کاری از پیش نبردند. آنها فقط موفق به شکستن تعدادی مجسمه شدند اما نتوانستند معبد را به طور کامل تخریب کنند. اورنگ زیب به زودی از این عمل غیر ممکن دست کشید.

آنچه حائز اهمیت است ذکر مورد مشابهی در مصر به نام هرم منکائوره Menkaure است. یکی دیگر از حکام مسلمان دستور تخریب اهرام را داد ولی پس از سال ها تلاش آنها فقط توانستند خراش های کوچکی روی هرم بیندازند و در نهایت از این کار دست کشیدند. سوال اینجاست که چه کسی این ساختمان های غیر قابل تخریب را در سراسر جهان ساخته است؟ ‏ ‏‏‏ ‏ ‏

در حقیقت، باستان شناسان بر این باورند که معبد کایلاسا قبل از تمام معابد دیگر در مجموعه ی Ellora ساخته شده و تمدن های بعدی آنرا نمونه قرار داده و بقیه ی ساختمان ها را ساخته اند. اما اگر این فرض درست نباشد، فرضیه دیگر این است که در طول زمان، روش های ساخت بهتر شده و انسان ها توانسته اند معابد بهتر و زیباتری بیافرینند.

 ‏ ‏‏‏ ‏ ‏

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

معبد کایلاسا: ساختاری فناناپذیر با تکنولوژی نامعلوم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: