معجزه زندگی دیگران باش…

اگر میخواهی در زندگی ات معجزه شود…
اگر میخواهی روی زیبایی زندگی را ببینی و طعم رسیدن به رویاهایت را بچشی….
معجزه زندگی دیگران باش!!
بیقرار باش برای شادی ساختن در زندگی انسان ها…
دست های خدا باش برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت…
خنثی نباش!!
بی تفاوت نباش!!
اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی سکوت نکن!!
اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن…
معجزه زندگی دیگران باش
تا زندگی معجزه اش را به تو نیز نشان دهد.

 

کمک کردن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: