معرفی فرزندان شیطان + نام و وظایف

معرفی فرزندان شیطان

معرفی فرزندان شیطان Satan را در این بخش بخوانید شیطان یا ابلیس Satan یکی از فرشته های رانده شده خدا که همگی حکایت رانده شدنش از درگاه خدا را میدانید شیطان در طول حیاتش فرزندانی دارد که در روایت های مختلف از آنها نام برده شده است هر کدام از فرزندان ملعون شیطان وظایف خاصی را دارند که پدرشان به آنها محول کرده است در ادامه به معرفی فرزندان شیطان می پردازیم.

معرفی فرزندان شیطان

اسامی فرزندان ابلیس

امام صادق (ع) میفرماید: قسم به خداییکه محمد (ص) را به حق فرستاد عفریت و ابلیس ها بر مومن بیشتر از زنبوران بر گوشت اند!، ولی مومن از کوه محکمتر است زیرا کوه را با تبر می توان تراشید ولی مومن از دین خود کم نمی کند.

در بعضی از نوشته های مورخین ومحدثین شیعه نام بعضی از ذریه های ابلیس و شیطان ذکر گردیده ما نیز ذیلا آنها را ذکر می کنیم :

۱- “لاقیس” دختر شیطان مامور همجنسگرای زنان ، یعقوب بن جعفر گفت: مردی از حضرت صادق(ع) از مساحقه(آمیزش) زن با زن دیگر سئوال کرد و حضرت فرمود: “راکبه و مرکوبه” هر دو ملعونند. پس از آن فرمود: خدا بکشد “لاقیس” دختر ابلیس را که چه عمل زشتی را برای زن ها آورد. آن مرد سائل گفت: این عمل از اهل عراق آمده است. حضرت فرمود: سوگند به خدا که این عمل در زمان رسول خدا بوذ، قبل از آنکه عراق باشد.

۲- “وهار” که در خواب مومنین را آزار می کند و باعث اندوهشان می شود.

۳- “قفندر” که هر کس در خانه اش به مدت چهل روز “طنبور” نوازد وی بر تمام اعضایش می نشیند و غیرت را از او زایل می کند.

۴- “رکتبور” که موکل بازار هاست و سخن های لغو و بیهوده و قسم دروغ و ستایش و تعریف های بی جا از متاع کردن را برای مردم زینت می دهد .

۵- “خنزب” که بین شخص نماز گذار و نمازش حایل می شود، یعنی توجه قلب را از وی بر طرف می کند.

۶- “هفاف” که وی نیز موکل است ، مردم را در صحراها و بیابان ها اذیت رساند آنها را وسوسه کند.

۷- “ثبر” که مسئولیت گولاندن مصیبت زدگان و وادار ساختنشان به لطمه زدن ، و خراشیدن صورت، و چاک زدن گریبان را عهده دارد.

۸- “اعور” که وی با تحریک قوا و غریزه شهوانی مرد و زن و با شیوه موذیانه اش آن دو را به عمل ناشایست “زنا” وا می دارد.

۹- “داسم” که وی موظف است هر وقت مردی که بدون ادای سلام و جاری نمودن ذکر خدای تعالی وارد خانه می شود به همراهش داخل خانه شود ، و بین او با خوانواده اش ایجاد فتنه و نزاع کند ، و اگر آن مرد بدون گفتن نام خدا به خوردن طعام مشغول شود با وی غذا خورد.

۱۰- “مطرش” که مسئولیت جعل اخبار دروغ و خالی از حقیقت و جاری ساختن آن گونه اخبار را بر سر زبان های مردم به عهده دارد.

۱۱- “تمریح” که امام صادق(ع) فرمود: برای ابلیس (در گمراه ساختن افراد) کمک کننده ای است به نام “تمریح” که وی هنگام فرا رسیدن شب بین مغرب و مشرق را از وسوسه کردن مردم پر می کند.

۱۲- “قزح“،”ابن کوا” از امیر المومنین(ع) از ” قوس قزح” سئوال کرد ، حضرت فرمود: “قوس قزح” مگو، زیرا “قزح” نام شیطان است ، بلکه بگو ” قوس الله” و “قوس الرحمن“.

۱۳- “زوال” مرحوم کلینی از “عطیه ابی المعزام” روایت کرده که وی گفت: در خدمت حضرت صادق(ع) بودم و از مردانی که دارای مرض “ابنه” بوده و هستند یاد کردم. حضرت فرمود:… “زوال” پسر ابلیس با آنها مشارکت می کند و آنها مبتلا به آن مرض می شوند…

۱۴- “ابیض” که مردم را به خشم در می آورد.

۱۵- “متکون” که با تغییر شکل و خود را به صورت بزرگ و کوچک در آوردن مردم را گول میزند و با این وسیله آنان را وادار به کناه می کند.

۱۶- “مذهب” که به صورت های مختلف ممثّل می شود ، مگر به صورت پیغمبر و با وصیش.

معرفی فرزندان شیطان + نام و وظایف

منبع: گفتمان دینی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: