مفهوم طرح فضایی روی شال انوشه انصاری + تصاویر

مفهوم طرح فضایی روی شال انوشه انصاری + تصاویر

 جزئیات شال انوشه انصاری در مراسم اسکار

شال انوشه انصاری در مراسم اسکار

مجله مراحم : انوشه انصاری در مراسم اسکار و در زمان دریافت دومین اسکار اصغر فرهادی به نمایندگی از او از شالی با تصویر فضایی زادگاهش یعنی مشهد مقدس استفاده کرده بود. اما این عکس فضای چه جزئیاتی دارد؟

او اعلام كرده تصاوير اين چنيني نشان مي‌دهد که از فضا مرزی قابل مشاهده نیست و جدایی بین ملت‌ها معنایی ندارد.

جزئیات شال انوشه انصاری ,  انوشه انصاری در مراسم اسکار
جزئیات شال انوشه انصاری , انوشه انصاری در مراسم اسکار
جزئیات شال انوشه انصاری ,  انوشه انصاری در مراسم اسکار
جزئیات شال انوشه انصاری , انوشه انصاری در مراسم اسکار

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: