حکایت: ملانصرالدین و خلافکاری که توبه کرده بود

حکایات ملانصرالدین٬ حکایت٬ حکایت آموزنده٬ حکایت توبه خلافکار و ملانصرالدین٬ حکایت های آموزنده٬ داستانهای آموزنده٬ سایت حکایت

بعد از نماز ملانصرالدین در بلندگو گفت :
میخواهم کسى را به شما معرفى کنم که قبلا دزد بوده،مشروب و مواد مخدر مصرف میکرده و هر کثافتکارى میکرده  ولى اکنون خدا او را هدایت کرده و همه چیز را کنار گذاشته است..
بعد گفت: بیا احمد جان بلندگو را بگیر و خودت تعریف کن که چطور توبه کردى!
احمد آمد و گفت:من یک عمر دزدى میکردم،معصیت میکردم خدا آبرویم را نبرد
اما از وقتى که توبه کردم این ملا برای من آبرو نگذاشته است!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: