حکایت: ملانصرالدین و خلافکاری که توبه کرده بود

حکایات ملانصرالدین٬ حکایت٬ حکایت آموزنده٬ حکایت توبه خلافکار و ملانصرالدین٬ حکایت های آموزنده٬ داستانهای آموزنده٬ سایت حکایت

بعد از نماز ملانصرالدین در بلندگو گفت :
ميخواهم كسى را به شما معرفى كنم كه قبلا دزد بوده،مشروب و مواد مخدر مصرف ميكرده و هر كثافتكارى ميكرده  ولى اكنون خدا او را هدايت كرده و همه چيز را كنار گذاشته است..
بعد گفت: بيا احمد جان بلندگو را بگير و خودت تعريف كن كه چطور توبه كردى!
احمد آمد و گفت:من يك عمر دزدى ميكردم،معصيت ميكردم خدا آبرويم را نبرد
اما از وقتى كه توبه كردم اين ملا برای من آبرو نگذاشته است!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: