ماجرای ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر +تصاویر

ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر حسابی جنجال به پا کرده است! به تازگی ورود بانوان به سواحل بوشهر ممنوع شده است و حضور زنان در سوال بوشهر ممانعت به عمل می اید.

این اقدام به دستور شورای شهر! (کسانی که نماینده مردم هستند) اجرا شده است.

ماجرای ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

نسیم جنوب نوشت:

اخيرا در اكثر صفحات و گروه هاي دنياي مجازي و بسياري از اماكن حقيقي كه گذرم افتاده، بحث منع بانوان و كلاً شناي هرآدميزادي در بخشي از ساحل عمومي دريا و نصب بنرهايي در يكي از قديمي ترين و پررونق ترين بخش ساحل شهر بوشهر ، كه به روي آنها جملات عجيب و غريبي ، مبني بر (ورود بانوان به اين منطقه ممنوع) و (در اين منطقه شنا كردن ممنوع) و از اين قبيل جملات نوشته شده است ، حسابي گرم بود . ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

تعجبي هم نداشت ! زيراكه در كمال حيرت، زير آنها آرم مبارك شهرداري بندر بوشهر نيز به چشم مي خورد! ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

اينكه در مواجهه با افراد مختلف چه چيزها كه پيرامون اين موضوع شنيدم و نشنيدم ، بماند! اما من به عنوان يك شهروند بوشهري و ضمن اينكه اين اقدام شهرداري و طبيعتا شوراي شهر ، برايم حيرت انگيز و غير قابل هضم بود ، چند سوال به ذهنم متبادر شد كه با اميد به دريافت پاسخي درخور، آنها را مطرح مي كنم! ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

قبل از طرح سوالات نيز عرض كنم كه ، دراينگونه موارد ، چون مردم شهرداري را سازماني متعلق به خود ميدانند كه حتي به بواسطه ي انتخابات شوراي شهر در اداره و مديريت كلان آن سهيم اند، هم احساس متفاوت تر و هم توقعات بيشتري از آن دارند. ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

واقعيت هم اين است كه به لحاظ ارتباط نزديكتري كه بين شهرداري و مردم نسبت به ساير ارگانهاست، آن توقعات و احساس نزديكي طبيعي است! ( اين را به عمد عرض كردم!) بگذريم! با اين مقدمه ي كوتاه ، مستقيم مي روم بر سر طرح سوالاتم:

١- آقاي شهردار، از قول معاون اجرايي و خدمات شهري شهرداري، خواندم كه اين عمل، پيرو مصوبه ي شوراي امر به معروف و نهي از منكر استان اعمال شده است!

سوال: چنانچه اين فرمايش آقاي معاون درست باشد، مگر شهرداري بوشهر تابع اجراي محض و مو به موي مصوبات و دستورات شوراي نهي از منكر است ، كه آنها به شهرداري بابت چنين موضوعي ابلاغيه ي ممنوعيت استفاده از اماكن عمومي بدهند و شهردار نيز اطاعت اوامر بكند!!؟ اگر چنين است بفرماييد كه طبق كدام ماده قانوني؟

٢- اگر اين مصوبه شوراي نهي از منكر است ، چه لزوم و اجباري بوده است كه شهرداري بوشهر خود را درگير ايجاد اين ممنوعيت ها براي شهروندان كند!!؟ اگر آن شورا از آنچنان قدرت و نفوذ قانوني برخوردارهست، چرا خود بطور مستقل عمل نكرد و بجاي نام شهرداري بندر بوشهر زير بنرهاي نصب شده ، نام شوراي نهي از منكر ننوشتند! مگر چه لزومي بوده است كه شهرداري وارد ماجرا شود؟ اصولا نقش قانوني شهرداري در اين موضوع چيست؟

ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

ماجرای ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

٣- آيا طبق قانون ، شهرداري موظف نيست كه قبل از بستن و ايجاد ممنوعيت شنا كردن و ممنوعيت ورود براي نيمي ديكر از جمعيت شهري، آنهم در ساحلي كه قرنهاست شهروندان در آن تردد، تجمع ، تفريح ، شنا و حتي در زماني دورتر، به شستن رخت و لباس و وسايلشان مي پرداختند ، مصوبه ي شوراي اسلامي شهر را بگيرد؟ يا اين موضوع به شوراي شهر مربوط نيست؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

اگر مربوط است ، آيا شوراي شهر چنين مصوبه اي را تصويب كرده است؟

٤- آقاي شهردار، آيا شهرداري در مواجهه با چنين ابلاغيه اي، تحقيقاتي مبني بر ارائه ي راهكاري جايگزين ، براي رفع نگراني هاي شوراي نهي از منكر و غيره كرده است؟ يا به محض روئيت مصوبه ي آن شورا، مرتكب انجام ساده ترين راه شده و فوري پذيرفته است؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

٥- اما سوال بعدي ام ، مخاطبش اعضاي شوراي شهر است. واقعا به عنوان يك شهروند بوشهري مايلم بدانم ، كه اعضاي محترم شوراي شهر، تا كنون چه اقدام و اقداماتي پيرامون اين موضوع كرده اند؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر آيا حضرات موافق چنين ممنوعيت هايي هستند؟ آيا خود مصوبه گذرانده اند و به شهرداري اجازه ي چنين همكاري اي با شوراهاي بيرون از شهرداري داده اند يا خير؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر اگر مخالف اين ممنوعيت هستند، يعني اينكه مصوبه اي هم به تصويب نرسانده اند؟ اگر مخالف اجراي اين طرح بوده اند، به عنوان موكلان مردم، چه اقدامات، رايزني ها و تحقيقات عملي اي انجام داده اند، كه در مواجهه با آراء مصوبه ي شوراي نهي از منكر، با دلايل مستدل ، راهكارهاي جايگزين را به آنها ارائه دهند؟ اعضاي محترم شوراي شهر ، انصافاً قبل از اجراي اين طرح ، چقدر انرژي صرف تحقيق و چاره جويي براي اتخاذ بهترين راهكار در رابطه با آن موضوع كرده ايد؟ ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

در پايان از جناب آقاي ميگلي بابت تمام زحمات و كارهاي مثبتي كه براي شهرمان انجام داده و مي دهند تشكر و قدرداني مي كنم و اميدوارم در مواجهه با اينچنين مواردي، با بررسي هاي بيشتر و خلاقانه تر عمل نمايند!

ممنوعیت ورود بانوان به سواحل بوشهر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: