من با همسرم زندگی عاشقانه ای داریم چون:

عاشق

۱. برای همدیگر وقت صرف می کنیم.
morahem.com
۲. به همه می گویم که دوستش دارم.
morahem.com
۳. برای قدردانی از محبت هایش، نامهٔ عاشقانه ای برایش می نویسم.
morahem.com
۴. در جمع از او تعریف می کنم


morahem.com
۵. وقتی غمگین است سعی می کنم ناراحتی اش را بفهمم و او را درک کنم.
morahem.com
۶. همیشه در اتفاقات خوب و مهم زندگی او را سهیم می کنم قبل از این که دیگران چیزی بدانند.
morahem.com
۷.
در همه مراحل زندگی باهم برنامه ریزی می کنیم.
morahem.com
۸.
همواره مراقبش هستم و به نیازهایش توجه خاصی نشان می دهم.
morahem.com
۹. آرامش را در همه حال حفظ می کنم.
morahem.com
۱۰. باورهایم را نسبت به او همواره حفظ می کنم.
morahem.com
۱۱. پس از به پایان رسیدن روزهای پرتحرک، شب ها همه چیز را برایش تعریف می کنم.
morahem.com
۱۲. اولین کسی هستم که تولدش را تبریک می گویم.
morahem.com
۱۳. به کارهایی که برایم انجام می دهد توجه می کنم و قدردان محبت های او هستم.
morahem.com
۱۴. ازدواجمان را از موهبت های الهی می دانم.
morahem.com
۱۵. همواره کنارش مینشیم و دستانش را نوازش میکنم.
morahem.com
۱۶. در یک مکان یادداشتی محبت آمیز برایش پنهان می کنم و او را راهنمایی می کنم تا پیدایش کند.
morahem.com
۱۷. در همه لحظات زندگی با گذشت رفتار می کنم.
morahem.com
۱۸. سعی می کنم که همیشه سرزنده و شوخ طبع باشم.
morahem.com
۱۹. کارهایی که نشان دهندهٔ محبتم نسبت به اوست برایش انجام می دهم.
morahem.com
۲۰. هرگاه از او خیلی عصبانی هستم به نکات مثبتش هم فکر می کنم.
morahem.com
۲۱. اگر احساس کنم از وسایل شخصی اش چیزی کم دارد ولی خودش نمی خرد، حتماً برایش تهیه می کنم.
morahem.com
۲۲. همه هدایایی را که به من داده است، از صمیم قلب دوست دارم.
morahem.com
۲۳. همیشه دل آرام یکدیگر هستیم.
morahem.com

انجام دادن این کار ها بسیار آسان است برای یک بار هم که شده  انجام دهید و غرورتان را بخاطر زندگیتان فدا کنید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: