من برای خودم خط هایی دارم…

من برای خودم خط هایی دارم…
 
دور بعضی چیزها
زیر بعضی چیزها
و روی بعضی چیزها

گاهی خط قرمز  
گاهی خط زرد
و گاهی خط سبز

دور بعضی آدمها را خط  قرمز کشیده ام
آنها  که همیشه سهمی از حس خوبم را به تاراج میبرند…
حسودها ..خودبین ها  و مهمتر از همه آنها که همیشه به من دروغ گفتند…..

زیر بعضی ها را خط زرد میکشم….
آدمهایی که تکلیفت را با آنها نمیدانی.
مثل فصلها رنگ عوض میکنند و اعتباری نیست نه به تحسین و نه به تکذیبشان….

روی بعضی چیزها و آدمها  را با برگهای سبز خطی میکشم, سبز سبز تا یادم بمانند و یادگار همیشگی ذهنم باشند….

آدمهایی ک شاید همه ی فرقشان و خاص بودنشان در نگاه و کلامشان باشد….
آدمهایی که ساده ی ساده فقط دوستشان دارم

این آدمها را باید قاب گرفت و از مژه ها آویخت تا جلوی چشمت باشند ،تا وجب به وجب نگاهت را شکرگزار بودنشان باشی….

خط های زندگیتان را که مشخص کنید ارزش آدمهای اطرفتان معلوم میشود که چه کسانی خودی هستند و چه کسانی بی خودی…

 

من برای خودم خط هایی دارم...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: