گاهی وقت ها نوشتنت نمی آید

http://www.wikijavan.com/wp-content/uploads/2015/11/%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-22.jpg

 

گاهی وقت ها نوشتنت نمی آید
 چای هم برایت تلخ است
 حتـی
 با هزاران قاشق شکر..

 از همه روزهای ملال آور
 نسیم های بی خبر هم خسته ای
 حوصله ی خودت را هم نداری

 تفال های حافظـ هم برایت بی معنی ست
 بغضت هم نمی شکند
 سهراب هم دردی برایت دوا نمی کند

 باران هم نمی بارد
 دلت
 دو رکعت نماز اشک می خواهد
 می خوانی ؛

 دو رکعت هم نه، چهار رکعت
 اما
 بازهم؛ نوشتنت نمی آید

خدایا مثل همیشه خودت بنویس
كه نوشته هایت زیباترین تقدیر بنده هایت میشود
بنویس تا با نوشته هایت ارام شوم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: