من نمی خواهم از این راه غلط برگردم

دوستت دارم اگر عقل حسادت نکند

 

دوستت دارم اگر عقل حسادت نکند

یا که در کارِ دلم باز دخالت نکند

خواهم از وسوسه عقل رها گردم، اگر

این قوی پنجه مرا غرقِ خجالت نکند

دوست دارم که خودم باشم و عاشق باشم

عاقل از ما بکِشَد دست ، ملامت نکند

من نمی خواهم از این راه غلط برگردم

عقل، بهتر که زبان بسته، نصیحت نکند

دور بودم همه عمر از تو ولی باز دلم

عادتش بوده که با فاصله عادت نکند

“آتش” افتاده به دامانِ تو این آخرِ عمر

لطفأ از قصّه ما غیر ، حکایت نکند

آخ که چه  تصمیم سختی ست که دلم

خود را مغرور بگیرد و نگاهت نکند…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: