مهارت حیرت انگیز هنرمند ژاپنی در چیدمان سکه + تصاویر

مهارت حیرت انگیز در چیدمان سکه + تصاویر

مهارت باورنکردنی در چیدن سکه‌ها روی هم

یک هنرمند ژاپنی در توئیتر خود با نام آکاتانو تصاویری باورنکردنی از چیدن سکه‌ها روی هم منتشر ساخته است.

مجله مراحم : سازه‌هایی که وی از سکه‌ها ساخته اغلب بر نیروی جاذبه غلبه کرده‌اند و  ساخت آنها نیاز به تمرکز بالایی دارد. در این گزارش نمونه‌هایی از چیدمان‌های این هنرمند ژاپنی را می‌بینیم.

سازه‌هایی  از سکه‌

مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
 
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی
مهارت در چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه‌ها روی هم, چیدن سکه هنرمند ژاپنی , چیدمان‌ سکه توسط هنرمند ژاپنی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: