مهر مادری زیر خروار های خاک (تصاویر)

 
مهرمادری در زلزله
این مادر در حدود چهار هزار سال پیش در مقابله با زلزله ای شدید فرزندش را به آغوش کشید اما هردو زیر آوار مدفون شدند.
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: