مهمانداران هواپيمايى تفتان با لباس‌هاى محلى بلوچ (عکس)

مهمانداران هواپيمايى تفتان با لباس هاى محلى بلوچستان

تفتان يک ايرلاين تازه تأسيس با مركزيت زاهدان است

 

مهمانداران هواپيمايى تفتان با لباس هاى محلى بلوچ,مهمانداران هواپيمايى تفتان
مهمانداران هواپيمايى تفتان با لباس هاى محلى بلوچ,مهمانداران هواپيمايى تفتان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: