مهمان خود در کافه ای یک چای مهمان میشوم…

مهمان خود در کافه ای یک چای مهمان میشوم
باغصه هایت نازنین زلفی پریشان میشوم
.
باچای تلخ کافه چی باخاطرات قندتو
درهاله سیگارها محصور نسیان میشوم
.
یادم فراموشت ولی یادت فراموشم نشد
من در حضور خویشتن کذاب و چاخان میشوم

.
دوره گردی به دروغ گریه میکرد که من پولی دهم
من بیخیال مکر او در یاد تو گریان میشوم
.
میز کناری هم دوتا عاشق پر از لبخند و من
باخون دل عرض ادب یک لحظه خندان میشوم
.
تلقین نکردم عاشقم شیرین ترین رویای من
تونیستی اینجا ولی من محو قندان میشوم
.
تو نیستی سیگارها در کافه چشمک میزند
سیگار نه گفتم ولی دارم پشیمان میشوم
.
دی ماه سوز و برف ومن حس بداهه در سرم
در داستان شعر خود مشغول احسان میشوم

 

حسین مرادی 

مهمان خود در کافه ای یک چای مهمان میشوم

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: