مهناز افشار با شلوار ساپورت + تصاوير جنجالی مهناز افشار

مهناز افشار با شلوار ساپورت و تصاوير جنجالی مهناز افشار را در ادامه ببینید.

مهناز افشار با شلوار ساپورت

متاسفانه بازیگران سینما و تلویزیون ایران که باید مروج فرهنگ ایرانی-
اسلامی باشند بارها و بارها مشاهده شده که فرهنگ مطرح شده در ماهواره ها را تبلیغ می کنند.

البته نباید نگاه سخت گیرانه به مسائل داشت، ولی پوشیدن
ساپورت، لباسی بدن نما که این روزها به طور مکرر در شبکه های
ماهواره ای تبلیغ می شود و پوشیدن آن توسط بازیگران سینمای
ایران، به نوعی ترویج فرهنگ این شبکه ها می باشد.

سوپر استارهای سینما بهتر است که از لباس های ایرانی
و اسلامی استفاده کنند چرا که آنها الگوهای جوانان و نوجوانان کشور هسند و از طرز لباس پوشیدن آنها الگو میگیرند.

تصاوير جنجالی مهناز افشار

مهناز افشار با شلوار ساپورت

مهناز افشار با شلوار ساپورت

مهناز افشار با شلوار ساپورت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: