مواد مذاب زیر آوارهای پلاسکو (تصاویر)

آوارهای پلاسکو و مواد مذاب زیر آنها + تصاویر

شدت حرارت آتش سوزی ساختمان پلاسکو باعث شده زیر آوارهای این ساختمان مواد به صورت مذاب در آیند.

بیرون آوردن مواد گداخته از دل ويرانه هاي پلاسكو در روز ششم آوار برداري، حکایت از آتشی دارد که همچنان زیر آوار ساختمان شعله ور است.

مواد مذاب آوار پلاسکو,آوارهای پلاسکو,مواد مذاب زیر پلاسکو,عکس مواد مذاب پلاسکو,عکس های ساختمان پلاسکو
مواد مذاب آوار پلاسکو,آوارهای پلاسکو,مواد مذاب زیر پلاسکو,عکس مواد مذاب پلاسکو,عکس های ساختمان پلاسکو

آوارهای پلاسکو,مواد مذاب زیر پلاسکو,عکس مواد مذاب پلاسکو,عکس های ساختمان پلاسکو

آوارهای پلاسکو,مواد مذاب زیر پلاسکو,عکس مواد مذاب پلاسکو,عکس های ساختمان پلاسکو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: