موتور سواری دختران دزفولی در خیابان + عکس

موتور سواری دختران دزفولی در خیابان و عکسی از دختران موتور سوار را در ادامه از مجله مراحم مشاهده کنید.

موتور سواری دختران دزفولی

عکسی از دو دختر موتور سوار در فضای مجازی منتشر شده که توجه پلیس انتظامی را به خود جلب کرده است.
این دختران در خیابان ها و معابر اقدام به موتور سواری کردند که توسط پلیس انتظامی شهر
دزفول شناسایی و دستگیر شدند.

موتور سواری دختران دزفولی

موتور سواری دختران دزفولی,دختر موتور سوار

موتور سواری دختران دزفولی

پلیس انتظامی ضمن خبر شناسایی دختران اعلام کرد که موتور سواری کردن دختران هنجار شکنی
محسوب شده و این دو دختر مه اقدام به راندن موتور سیکلت کرده اند هنجار شکن محسوب شده و دستگیر شدند.
بارها این اتفاق افتاده و دختران با رانندگی مورتور سیکلت هم جان خود و هم دیگر رانندگان و عابران را به خطر انداختند.
عدم مهارت کافی و نداشتن کنترل موتور سیکلت عاملی شده است تا جانشان را از دست
بدهند و هم هچنین باعث ایجاد خطر برای دیگر هم وطنان شوند.
این عکس منتشر شده مربوط به دو دختر دزفولی است که در فضای مجازی پخش شده بود که

پلیس با مشاهده هنجارشکنی در سطح خیابان ها آنها را شناسایی کرده و دستگیر کردند.

عکس هنجار شکنی دو دختر مورتور سوار

موتور سیکلت یک وسیله نقلیه تقریبا مردانه است که باید در راندن و حرکت دادن آن خیلی توجه داشت
و خطرات جانی این وسیله نقلیه بالاست و تصادف با این وسیله مخصوص بدون کلاه ایمنی منجر به مرگ راکب آن می شود.
هر روزه آمار بالایی از تصادف با این وسیله اعلام می شود که اکثرا منجر به فوت شده است.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: