موجودی عجیب شبیه ژله +تصاویر

این موجود عجیب ژله ای وللا ( velella) نام دارد. این جانداران گونه ای از مرجان های آزاد اند و در سطح اقیانوس ها زندگی می کنند،آنها همچنین به خاطرشکل ظاهریشان به نام های مختلفی از جمله بادبان ، قایق دریا و یا بادبان کوچک نیز معروف اند زیرا باله ژله ای خود را از آب بیرون میآورد تا هوا جذبکند. تصاویری از این موجود ناشناخته و کمی عجیب را در این آلبوم تاپ ناپ مشاهده مکنید.

 

وللا ، موجود عجیب ژله ای (7 عکس)وللا ، موجود عجیب ژله ای (7 عکس)وللا ، موجود عجیب ژله ای (7 عکس)وللا ، موجود عجیب ژله ای (7 عکس)وللا ، موجود عجیب ژله ای (7 عکس)

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: