مالباختگان موسسه کاسپین کفن پوشیدند

تخلف موسسه کاسپین همانند موسسه های زیادی که در ایران مدتی فعالیت کرده و بعد بر سر مردم کلاه گذاشتند خشم مردم را دراورده است.

این موسسه منحل شده ولی پول مشتریان خود را پرداخت نکرده است.

 جمعی از سپرده‌گذاران موسسه کاسپین در مشهد با تجمعی دیگر در مقابل این موسسه خواستار بازگرداندن پول هایشان شدند.

کفن پوشیدن مالباختگان موسسه کاسپین

مالباختگان موسسه کاسپین کفن پوشیدند

مالباختگان کاسپین جلوی این موسسه چادر شدند

مالباختگان موسسه کاسپین

برخی از تجهیزات این موسسه توسط مالباختگان به آتش کشیده شد

مالباختگان موسسه کاسپین

مالباختگان موسسه کاسپین مالباختگان موسسه کاسپین مالباختگان موسسه کاسپین

 

موسسه اعتباری کاسپین که پرونده تخلفات آن در قوه قضائیه در دست برروسی و بازپرسی است ، در اطلاعیه ای به سپرده گذاران این موسسه اطمینان داد که اموال و دارایی های تعاونی های این موسسه حیف و میل نخواهد شد ولی تا تعیین تکلیف اموال و دارایی ها هیچ وجهی به سپرده گذاران پرداخت نمی شود.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: