میتی کومان که بود؟

میتی کومان Manga Mito Kōmon

میتی کومان Manga Mito Kōmon در قرن ۱۷ در ژاپن می زیسته و به دلیل صداقتش کار بازرسی و سرکشی به سایر شهرهای ژاپن را انجام می‌ داد، دو محافط نیرومند نیز داشته است که در کارتون به نامهای تسوکه و کایکو شناخته می شوند!

میتی کومان واقعی

میتی کومان Manga Mito Kōmon

درباره میتی کومان

میتی کومان در حقیقت “میتو کومان” بوده است که برگرفته از شخصیتی تاریخی به نام “توکوگاوا میتسوکنی” بود که در قرن هفدهم در ژاپن و در میتو میزیسته است که از افراد عالی رتبه شهر میتو به حساب می آمده است.
سفرهای میتو کومان شاید براستی و به خصوص برای پسربچه های ایرانی یادآور خاطرات فراوانی باشد. دوبله زیبا، ژانر احساسی رزمی و شخصیت‌های جالب داستان به خصوص زمبه و سگارو، همگی در ماندگاری این کارتون جذاب تاثیرگذار بودند.

 

میتی کومان Manga Mito Kōmon

داستان میتی کومان

اما داستان میتی کومون هم براستی خواندنی است. میتی کومون در حقیقت “میتو کومان” بوده است که برگرفته از شخصیتی تاریخی به نام “توکوگاوا میتسوکنی” بود که در قرن هفدهم در ژاپن و در میتو می​زیسته است که از افراد عالی رتبه شهر میتو به حساب می آمده است.

عکس پایینی، میتو کومان واقعی را نشان می دهد. میتو کومان به دلیل صداقتش و هم‌چنین به خاطر اعتماد بیش ازحد شوگون اعظم به او، کار بازرسی و سرکشی به سایر شهرها را انجام می‌داد.

او دو محافط نیرومند به نامهای “ساساکی سوکه سابورو” و “واشوسی کاکانوشین” که به ترتیب در کارتون با نامهای “تسوکه” و “داداش کایکو” ظاهر شدند..

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: