میزان مصرف کالری در رابطه جنسی چه مقدار است؟

میزان مصرف کالری در رابطه جنسی و یک رابطه جنسی چقدر کالری می سوزاند؟

در رابطه جنسی که انجام میشود شاید جالب است بدانید چه میزان کالری سوزانده میشود .

مخصوصا ورزشکاران و یا افرادی که به باشگاه می روند ، دوست دارند که بدانند در رابطه جنسی
چقدر کالری و انژری از دست میدهند .

مقدار کاهش انرژی و کالری در مرد و زن متفاوت است .

میزان مصرف کالری در رابطه جنسی

میزان مصرف کالری در رابطه جنسی

یک رابطه جنسی برای مرد ۱۰۰ کالری میسوزاند .
اگر نزدیکی کردن را با دویدن مقایسه کنیم خانم ها در سی دقیقه ۲۱۳ کالری و مردان
در این مدت ۲۷۶ کالری از دست میدهند .

چرا مردان از زنان کالری بیشتری می سوزانند؟

در یک رابطه جنسی ، فعالیت مرد نسبت به زن بیشتر است و تحرک بیشتری را انجام میدهد ،
برای همین است که در فعالیت جنسی مردان بیشتر انرژی از دست میدهند.
از رابطه جنسی می توان برای کم کردن وزن نیز استفاده کرد ، چون هر بار نزدیکی میکنید ، ۱۰۰ کالری میسوزانید
و با یک تیر دو نشان میزنید ، هم از این رابطه لذت بردید و هم کالری اضافی خود را کم کردید .

در این محاسبه مدت زمان رابطه جنسی ۲۵ دقیقه بوده که از حد معمول بیشتر است .

زمان مفید یک رابطه جنسی و تحرک بیشتر معمولا در ۶ دقیقه انجام می شود ،
البته این مسئله به فرد بستگی دارد و نسبی می باشد .

ایم مقدار کاهش کالری به سن افراد و رابطه جنسی خشن و ملایم و نیز به مدت این رابطه بستگی دارد .

هر چه شدت تحرک و فعالیت در رابطه جنسی بیشتر باشد ، مقدار کالری از دست رفته هم بیشتر است .

رابطه جنسی علاوه بر کاهش کالری ، میتواند سلامت روان و خواب راحت را نیز به دنبال داشته باشد .

میزان مصرف کالری در رابطه جنسی چقدر مقدار است؟

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: