میمونی که روزی ۲۰ نخ سیگار میکشد +تصاویر

میمون سیگاری و تصایر سیگار کشیدن میمون را ببینید.

میمون جالبی که به نام “آزالی” عادت به سیگار کشیدن دارد و روزانه بیست نخ سیگار را شبیه افراد سیگاری حرفه ای دود میکند.

تصاویر میمون سیگاری

میمون سیگاری,تصاویر سیگار کشیدن میمون

اعتیاد یکی میمون به سیگار

این حیوان عجیب توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است
و سیگار کشیدنش او را سوژه های عکاسان و رسانه ها قرار داده است.

کارکنان این باغ وحش میگویند که این میمون روزانه ۲۰ نخ
سیگار میکشد و اگر به او سیگار ندهیم شروع به خودزنی
و داد و فریاد میکند به گونه ای که حتی بر بدن خود جراحاتی
را به وجود می اورد که باعث میشود سلامتی اش به خطر افتد.

این میمون عجیب در باغ وحشی در کشور کره شمالی نگهداری
میشود و با سیگار کشیدنش بازار این باغ وحش را سکه کرده
است او به قدری به سیگار اعتیاد پیدا کرده که سیگار بعدی را با سیگار قبلی روشن میکند.

تصایر سیگار کشیدن میمون

میمون سیگاری,تصاویر سیگار کشیدن میمونتصاویر جالب از حیواناتمیمون سیگاری,تصاویر سیگار کشیدن میمون

این میمون در کشور کره شمالی بسیار مشهور شده
است و از سراسر این کشور برای بازدید از او به این باغ وحش می آیند.

یکی از کارکنان این باغ وحش میگوید که سیگار
کشیدن “آزالی” باعث شده که بازدیدکننده های
باغ وحش بسیار زیاد شود و حقوق ما نیز افزایش یابد.

میمون سیگاری

میمون سیگاری,تصاویر سیگار کشیدن میمون

لازم به ذکر است که در دیگر باغ وحش ها به برخی
میمون ها سیگار میدهند که بتوانند مانند این باغ وحش
بازدیدکننده های خود را افزایش دهند.

میمون سیگاری,تصاویر سیگار کشیدن میمون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: