اقدام زیبای یک نامزد شورای شهر جوانرود

نامزد شورای شهر جوانرود

اقدام زیبای یک نامزد شورای شهر در شهرستان جوانرود سوژه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت.

دكتر لقمان بهروز یکی از کاندیداهاي ‌ناموفق جوانرود که رای نیاورد در اقدامی زیبا با لباس رفتگری پوسترهای تبلیغاتی خود را در سطح شهر جمع آوری کرد.

این اقدام نامزد شورای شهر مورد تحسین کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفت و نوشتند: ای کاش همیشه اخلاق را هنگام شکست حفظ کنیم و بدانیم که انسان در همه حالات باید انسانیت و معرفت راحفظ کند.

دكتر لقمان بهروز کاندیدای شورای شهر شهرستان جوانرود بود که نتوانست رای بیاورد.

کار قشنگ نامزد شورای شهر جوانرود

اقدام زیبای یک نامزد شورای شهر جوانرود

دكتر لقمان بهروز کاندیدای شورای شهر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: