نامه طلاق یک زن برای همسرش (طنز)

نامه طلاق یک زن برای همسرش داستان جالب و بامزه ای است که در این بخش از مجله اینترنتی مراحم برای شما اماده کرده ایم.

نامه طلاق یک زن برای همسرش

زنی میخواست همسرش را امتحان کند پس نامه ای به این صورت نوشت:

من دیگه از تو از این زندگی که برام ساختی خسته شدم و دیگه نمیتوم ادامه بدم و اصمیم گفتم ازت جدا بشم و الان هم به خونه بابام رفتم دیگه سراغ من نیا چون تصمیم رو گرفتم تو هم به فکر طلاق باش.

این نامه را نوشت و روی میز گذاشت و رفت زیر تخت مخفی شد تا عکس العمل شوهرش را ببینه.

عصر وقتی شوهرش از سرکار اومد دید همه جا خلوته و زنش را صدا زد اما نبود یهو چشمش به نامه افتاد.

اون رو برداشت و خوند و بعد جمله هایی روش نوشت و گذاشت سر جاش و گوشیشو از جیبش در آورد و زنگ زد و شروع به حرف زدن کرد: سلام عزیزم خوبی عشقم من الان تازه رسیدم خونه.

زنم قهر کرده و رفته خونه باباش و  بالاخره منم از شرش راحت شدم چون خیلی وقته منتظر همچین روزی بودم که طلاقش بدم. من تا ده دقیقه دیگه آماده می شم و میام پیشت تا بریم رستوران و این اتفاق خوب را جشن بگیریم و گوشی را گذاشت توی جیبش و از خونه زد بیرون.
زن که از عصبانیت آتیش گرفته بود از زیر تخت اومد بیرون. داشت از شدت عصبانیت می ترکید. رفت سراغ نامه دید شوهرش نوشته پاهات از زیر تحت معلومه. من رفتم نون بخرم…

نامه طلاق یک زن برای همسرش

داستان خنده دار نامه جدایی زن به همسرش

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: