نامگذاری مسجدی بنام ایوانکا در عربستان

نامگذاری مسجدی بنام ایوانکا ترامپ در عربستان

مسجدی در عربستان به نام ایوانکا , سایت رای الیوم با درج مطلبی انتقادی نوشت : به نظر می رسد که زیبایی دختر دونالد ترامپ، شهروند سعودی را واداشت تا با صرف نظر از یهودی بودن ایوانکا، با افتخار از ساخت مسجدی به نام وی خبر دهد.

ابوسالم قحطانی شهروند سعودی در یک فایل ویدئویی در داخل مسجدی در دست ساخت گفت :
این مسجد را به نام ایوانکای عزیز همزمان با سفرش به عربستان ساختم تا شاید با عملی صالح وارد بهشت شود !!

نامگذاری مسجدی بنام ایوانکا در عربستان

 نامگذاری مسجدی بنام ایوانکا در عربستان

مسجدی به نام ایوانکا

بنا به فتواهای وهابیان، مسلمان حق ندارد حتی پاسخ سلام اهل کتاب را بدهد و به عبارت “علیکم” اکتفا می کند حتی تبریک اعیاد آنها نیز حرام است.پس بنا به فتواهای وهابیان، چگونه یک مسلمان می تواند مسجدی به نام یک کافر بسازد و چگونه آن کافر وارد بهشت

شاید رهبری عربستان احکام جدیدی مطرح کند تا با آرمان های دونالد ترامپ و همسر و دختر زیبایش و نیز با “عصر تجدد” همخوانی داشته باشد.
تمام قوانین سخت شرعی بر باد رفت و “همه چیز فدای دوچشم زیبا”!
درست است که اقدام آن شهروند اقدامی فردی و شخصی بوده است؛ اما هیچ بیانیه رسمی برای محکوم کردن اقدام این شهروند صادر
نشد تا به عنوان مثال تاکید کند که این شهروند با اطلاق نام ایوانکا بر مسجدی، حرمت مساجد را زیرسوال برده است و مجازات خواهد شد.
شاید “ابوسن” آن جوان معروف عربستانی می بایست امروز اعتراض کند؛ زیرا دوستش کریستینا ـ که ابوسن به خاطر ارتباط با او در شبکه های اجتماعی وارد زندان شد ـ “شان و منزلت شرعی و قانونی” مانند ایوانکا ندارد!

مسجد ایوانکا در عربستان

اقدام عجیب شهروند سعودی

العالم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: