نجات از مرگ راننده خوش شانس + تصاویر

نجات از مرگ راننده خوش شانس + تصاویر

راننده خوش‌شانس از مرگ فرار کرد 

راننده فلوریدایی با خوش‌شانسی از مرگ نجات پیدا کرد.

 
مجله مراحم :  راننده فلوریدایی در بزرگراه بین ایالتی در حال رانندگی بود و با خوش‌شانسی از برخورد پاروی قایق با شیشه جلوی خودرو جان سالم به در برد.
 
راننده فلوریدایی خوش‌شانس , راننده خوش‌شانس , نجات از مرگ راننده خوش شانس , فرار از مرگ راننده خوش شانس
راننده فلوریدایی خوش‌شانس , راننده خوش‌شانس , نجات از مرگ راننده خوش شانس , فرار از مرگ راننده خوش شانس
 
کریستینا تایسن راننده ۳۳ ساله این خودرو بوده است و در حالیکه در این اتوبان در حال رفتن بود، اما از خودروی جلویی که روی سقفش یک قایق بود، پارویی رها شد و به سمت این خودرو آمد.
 
راننده فلوریدایی خوش‌شانس , راننده خوش‌شانس , نجات از مرگ راننده خوش شانس , فرار از مرگ راننده خوش شانس
راننده فلوریدایی خوش‌شانس , راننده خوش‌شانس , نجات از مرگ راننده خوش شانس , فرار از مرگ راننده خوش شانس
 
پارویی که از خودرو جلویی رها شد اول به زمین برخورد کرد و بعد از دوباره به هوا رفتن، به سمت شیشه جلویی خودرو این راننده رفت و درست از سمت راننده وارد خودرو شد.
 
راننده فلوریدایی خوش‌شانس , راننده خوش‌شانس , نجات از مرگ راننده خوش شانس , فرار از مرگ راننده خوش شانس
راننده فلوریدایی خوش‌شانس , راننده خوش‌شانس , نجات از مرگ راننده خوش شانس , فرار از مرگ راننده خوش شانس
 
گفتنی است؛ راننده قبل از اینکه پارو در شیشه فرو برود، خم شده بود و از این حادثه جان سالم به در برد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: