نجات عجیب یک ماهیگیر در شکم کوسه + عکس

ماهیگیر در شکم کوسه

ماهیگیر در شکم کوسه نجات یافت و عکس زنده ماندن درون شکم کوسه و عکس سالم ماندن در شکم کوسه را در زیر ببنیید.

قایق کوچک ماهیگیر ۴۵ ساله به همراه دو ماهیگیر جوان دیگر که برای فراگیری فنون ماهیگیری همراه وی در سواحل خلیج بزرگ استرالیا بودند در محاصره یک کوسه بزرگ سفید قرار گرفت.

انسان در شکم نهنگ

ماهیگیر در شکم کوسه,انسان در شکم نهنگ

ماهیگیر در شکم کوسه تلاش هر سه نفر در قایق ماهیگیری برای دور کردن کوسه و نجات خود بی فایده بود

تا جائیکه مرد ماهیگیر ۴۵ ساله که نامش فاش نشده با یک چاقو تلاش خود را برای ضربه زدن و ترساندن کوسه به کار می برد که ناگهان با ضربه کوسه به بدنه قایق وی داخل آب می افتد. ماهیگیر در شکم کوسه

کوسه وی را با پرتاب کردن به هوا بلعید.

از آنجائیکه وی با بستن طنابی به دور خود در پی ضربه زدن به کوسه بود توانست خود را از مرگ حتمی نجات دهد.

تلاش وی داخل بدن کوسه از آنجایی آغاز شد که با چاقویی که در دست داشت دست خود توانست از داخل آبشش کوسه بیرون آورد،

پس دو ماهیگیر جوان با کشیدن طناب و جمع کردن آن توسط چرخ توانستند کوسه را از آب خارج کنند.

ماهیگیر خوش شانس طوری در دهان کوسه قرار گرفته بود که راه تنفسی اش را بسته بود وبا شکافتن آبشش های آن مرگ کوسه را رقم زد.

از آنجاییکه مرد ماهیگیر ۴۵ ساله هنگام آموزش ماهیگیری تمام صحنه های ۴ ساعته آموزش را به طور معمول

توسط دوربین ضبط می کرد و توانست مستند نجاتی ۲ ساعته را ضبط کنند و آن را با هزینه بالا به یک شرکت فیلم سازی متعلق به هالیوود فروخت.

عکس زنده ماندن درون شکم کوسه

ماهیگیر در شکم کوسه نجات یافت و عکس زنده ماندن درون شکم کوسه و عکس سالم ماندن در شکم کوسه و عکس بیرون آوردن انسان در شکم یک کوسه,زنده ماندن در شکم نهنگ

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: