نجات معجزه آسای دختری برابر اسب رم کرده + تصاویر

وقتی این اسب وحشی شد و رم کرد و صاحب خود را از زین به زمین زد به میان مردم رفت و درست در چند قدمی دخترک نوزاد دختری ایستاد.
اسب بعد از اینکه رم کرد به میان مردم رفت و سوار خود را به کاپوت خودرویی که در آن محل پارک بود زد اما هر چند کالسکه دخترک که خواب هم بود واژگون شد اما اسب در همان نقطه ایستاد و دخترک خوش شانس زخمی نشد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: