نحوه دادن مواد مخدر دولتی +تصاویر

نحوه دادن مواد مخدر دولتی

نحوه دادن مواد مخدر دولتی ، شیوه توزیع مواد مخدر دولتی را در ادامه خواهید دید نحوه دادن مواد مخدر دولتی سوژه کاریکاتوریست های کشور قرار گرفته است که نمونه ای از آن را در زیر مشاهده میکنید.

نحوه اهدای مواد مخدر دولتی یکی از مهمترین بحث های اجتماعی کشور است که آیا توسط کارت های مواد مخدر که در زمان قبل از انقلاب به مردم داده میشد صورت خواهد گرفت یا خیر.

نحوه دادن مواد مخدر دولتی,شیوه توزیع مواد مخدر دولتی

« توزیع مواد مخدر دولتی»؛ همین تیتر جنجال بسیار زیادی در کشور به راه انداخه است همین تیتر کافی بود تا موجی از اظهار نظرهای مختلف به راه بیفتد؛ موجی که نظرات موافقان و مخالفان را به همراه دارد، در نهایت تعیین کننده بازگشت به سیاستهای ۴ دهه قبل و یا ماندن و ادامه دادن مسیر کنونی خواهد بود.

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: