نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی (تصاویر)

منزل آیت الله بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا

بیش ۲۵۰ سال است که در خانه آیت الله بروجردی در شهرستان بروجرد مراسم نذری دادن استکان و روشن کردن شمع برگزار میشود .

هر کس حاجتی داشته باشد با برداشتن یک استکان و نیت از حوض قدیمی این حسینه بعد از گرفتن حاجت ۶ عدد استکان را دوباره نذر این حسینه میکند که یکی از قدیمیترین مراسم روز تاسوعا در شهرستان بروجرد است .

منزل سید حسین طباطبایی بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا

 

نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی

منزل آقا بروجردی در روز عاشورا,نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی

نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی
نذر استکان و شمع در منزل آیت الله بروجردی

منزل آقا بروجردی در روز عاشورا,نذر استکان در حوض منزل آیت الله بروجردی

منزل آیت الله بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا
منزل آیت الله بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا
منزل آیت الله بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا
منزل آیت الله بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا

2238711

منزل آیت الله بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا
منزل آیت الله بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا
منزل آیت الله بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا
منزل آیت الله بروجردی در روز تاسوعا و عاشورا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: