نسخه جالب پزشک تبریزی

مجله مراحم: پزشک تبریزی با نوشتن شماره خود در نسخه بیمار بیسواد از داروخانه خواست بدلیل اینکه بیمار استطاعت مالی ندارد طوریکه بیمار متوجه نشود برای هزینه داروها با پزشک تماس بگیرد او در این نامه نوشت :

 

نسخه جالب پزشک تبریزی

همکار محترم داروخانه :

 

احترامه به عرض می رساند آقای … حامل نسخه دارویی در پشت همین سربرگ که حاوی مهر مرکز بهداشت شهید تیموری میباشد فردی است که متافسانه فاقد دفترچه بیمه میباشد و درعین حال بی سواد است بنده به ناچار داروهای ایشان را به شکل آزاد نسخه نموندم

 

ولی با توجه به اینکه ایشان قطعا استطاعت مالی جهت تهیه داروهایشان را نخواهند داشت و در عین حال دارو ها برای ایشان حیاتی میباشند خواهشمندم در صورت امکان بدون آنکه متوجه شوند مبلغ اندکی جهت آنکه متوجه موضوع نشوند از وی اخذ نمایید

 

شمار تماس بنده … میباشد در صورت تماس با اینجانب در اسرع وقت وجه را حضورا تقدیم نموده ویا به حساب حضرتعالی واریز می نمایم – تاکید و یادآور می شوم که ایشان بی سواد می باشند لطفا از تحویل نامه خبر دار نشوند

 

دکتر علیرضا صلحی با نسخه مهربانی خود نشان داد انسانیت و تعهد پزشکی فارغ از مادیات در بین پزشکان باشرف ادامه دارد و مطمئنن هزاران هزار از این نوع نسخه ها توسط پزشکان عزیز در این کشور بارها و بارها نوشته شده است – درود به شرفشان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: