نسنجيدنِ عمقِ رابطه ها

وارد استخر كه ميخوای بشی معمولا نوك پات رو داخل آب ميزنی
تا بسنجی شرايط رو
بعد آروم آروم نرده ها رو ميگيری
و وارد ميشی تا بدنت خودش رو با دمای آب وفق بده
بعضی ها اما لباس رو كه درآوردند شيرجه ميزنن داخلش ..
حتی عمق آب رو نمي سنجند كه مبادا ضربه مغزی نشن…
حكايت رابطه ها و عاشقی های امروزی است
اول سرد و گرمش رو بچش …
عمقش رو نگاه كن …
بعد شروع كن به عاشقی

خيلی از خفه شدن ها، بخاطر نسنجيدنِ همين عمقِ رابطه هاست…

 

متن های فلسفی,متن های آموزنده,متن های زیبا,متن های زناشویی,رابطه های امروزی,عاشقی های امروزی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: