نشست زمین و حفره‌ای وحشتناک در یکی از خیابانهای ژاپن

چاله ای عظیم در یکی از خیابان های ژاپن

مجله مراحم؛ پدیدار شدن ناگهانی حفره‌ای عظیم در یکی از خیابان‌های شهر “فوکوئوکا” ژاپن باعث اختلال در این شهر شد. این حفره در ابتدا کوچک بود اما پس از مدتی به یک گودال با عمق سی متر تبدیل شد.
 

نشست زمین و حفره‌ای وحشتناک در یکی از خیابانهای ژاپن

 
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن
حفره‌ای عظیم, نشست وحشتناک زمین, نشست زمین در ژاپن, فرو رفتن زمین در ژاپن, حفره بزرگ در یک خیابان ژاپن

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: