نصب کارت خوان روی گداها +عکس

نصب کارت خوان روی گداها

این کارتخوان‌ها طوری طراحی شده که روی لباس متکدی‌ نصب شده و رهگذر‌ها می‌توانند کارت بانکی خود را جلوی آن گرفته و یک یورو به فرد نیازمند کمک کنند. ویژگی این کارتخوان‌ها این است که بی‌خانمان‌ها، متکدی‌ها و حتی گورخواب‌های صاحب آن فقط می‌توانند از فروشگاه‌های خاصی لوازم ضروری زندگی و غذا بخرند و به این وسیله از گرایش آنها به مواد‌مخدر و غیره جلوگیری می‌شود.
 

کارتخوان گدا‌های هلند

 
کارتخوان گدا‌های هلند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: