نصف کردن یک مرد با شمشیر در تگزاس (دلخراش)

نصف کردن یک مرد با شمشیر در تگزاس

نصف کردن یک مرد با شمشیر در تگزاس حادثه ای دلخراش بود که روز گذشته در این شهر خشن امریکا رخ داد در یک دعوای خیابانی که بین یک مرد جوان و چند اراذل و اوباش رخ داد به حادثه هولناکی ختم شد آنها مرد جوان را نقش بر زمین کردند و با یک شمیر او را از وسط نصف کردند!

به گزارش حوادث تگزاس یک پسر جوان که به همراه نامزد خود در حال عبور در خیابان بود با مزاحمت چند اراذل و اوباش رو به رو شدند که منجر به درگیری بین انها شد.

دو نیم کردن با شمشیر

نصف کردن یک مرد با شمشیر,قمه کشی

نصف کردن یک مرد با شمشیر

نصف کردن یک مرد با شمشیر,قمه کشی

درگیری مرگبار با شمشیر

پسر جوان برای دفاع از نامزد خود با اراذل و اوباش درگیر شد ولی انها با سلاح سرد او را از وسط نصف کردند و نامزدش را سوار ماشین کردند و ربودند.

وضعیت نزاع و درگیری در آمریکا به دلیل مصرف مواد مخدر و مشروبات الکی بین جوانان این کشور بسیار زیاد شده است

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: