خلق تصاویر شگفت انگیز روی پارچه با اتو کشیدن (تصاویر)

مجله مراحم:  «بنیامین شاین» هنرمند نقاش متولد لندن نقاشی‌های زیبایی با اتو بر روی پارچه‌های ابریشمی می‌کشد.

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

نقاشی با اتو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: