نقاشی های بین خطوط (تصاویر)

نقاش هنری برای کتاب های کودکان  Iantha Naicker  طراح های زیبایی خلق میکند. وی عاشق حرفه وکار خود است و از این کار بسیار لذت میبرد. او حیوانات مختلف را در بین خطوط کاغذ نقاشی میکند و جلوه زیبایی به آنها میبخشد.

نقاش های بین خطوط

نقاش های بین خطوط

نقاش های بین خطوط

نقاش های بین خطوط

نقاش های بین خطوط

نقاش های بین خطوط

نقاش های بین خطوط

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: