نقاشی های شگفت نگیز از چشم

نقاشی های خیره کننده از چشم نقاشی های خیره کننده از چشم

نقاشی های خیره کننده از چشم 

Jose Vergara نام نوجوان و هنرمند ۱۹ ساله ای است که در تگزاس زندگی می کند.
تو مهارت زیادی در طراحی چشم دارد به طوری که نقاشی های زیبای او همراه با جزییات کامل و خیره کننده است.
Jose Vergara نقاشی های خود را تنها با استفاده از مداد رنگی می کشد و از ابزار دیگری استفاده نمی کند.
کشیدن این چشمان واقعا یکی از بهترین آزمایش ها و مسابقات بین هنرمندان است…

 نقاشی های خیره کننده از چشم 

www.rahafun.com hyper realistic drawings coloured pencils redosking 71 1 نقاشی های خیره کننده از چشم

نقاشی های خیره کننده از چشم 

www.rahafun.com hyper realistic drawings coloured pencils redosking 71 2 نقاشی های خیره کننده از چشم

نقاشی های خیره کننده از چشم 

www.rahafun.com hyper realistic drawings coloured pencils redosking 71 3 نقاشی های خیره کننده از چشم

نقاشی های خیره کننده از چشم 

www.rahafun.com hyper realistic drawings coloured pencils redosking 71 4 نقاشی های خیره کننده از چشم

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: