نقاشی کشیدن با زبان

هنرمندی هندی به نام Anna K به سبک عجیبی نقاشی می کند، او با استفاده از زبان خود نقاشی می کشد و در این کا هم مهارت خوبی دارد.

http://topnop.ir/uploads/201402/tpn8799/large/uB0x37YyJR.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8799/large/OukzJug3a7.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8799/large/PdkjLzQQZu.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8799/large/fzmfy5K63U.jpghttp://topnop.ir/uploads/201402/tpn8799/large/zjePSLrNXq.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: