نمیدانم عشق چه جور است…

 

نمیدانم عشق چه جور است!!

ولی …

من به تو …

“حس عجیبی” دارم!

حس یک تشنه به آب …

حس ابری که،پر از باران است …

حس قلبی که پر از تشویش است …

حس دستی که در دست …

حس عکسی در قاب …

حس ماهی در آب …

حس شرمی زیبا که در گونه ات پیداست..

حس قلبی نالان …

عشق من بی پایان …

حس پرواز پرنده ،تا اوج …

حس خوابی آرام ، پر ز رویای بهار …

حس رفتن تا ” تو” …

” عشق” باید که چنین حس عجیبی باشد… 

  نمیدانم عشق چه جور است…

 

107134real_meaning_words_01

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: