نوزاد عجول در خیابان به دنیا آمد + تصاویر

نوزاد عجول در خیابان به دنیا آمد

نوزاد دختری که عجله داشت تا بدنیا بیاید به مادرش فرصت نداد تا به مرکز درمانی برسد و در خیابان به دنیا امد.

یک زن در خیابان های اصفهان زایمان کرد و در پارکی فرزند خود را به دنیا اورد.
مادر ۳۸ ساله اهل روستای بهرام‌آباد اصفهان بخاطر دور بودن بیمارستان مجبور شد خودش پشت دیوار شهرداری فریدون‌شهر در یک پارک نوزاد دختر خود را به دنیا آورد.

زن جوان نوزادش را در خیابان در فریدون شهر به دنیا آورد.

نوزاد عجول

نوزاد عجول در خیابان به دنیا آمد

نوزاد عجول در خیابان به دنیا آمد
 
 

زایمان زن اصفهانی در خیابان

زایمان در پارک

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: