نوشته جالب روی صورتحساب یک رستوران در آمریکا + عکس

نوشته جالب روی صورتحساب یک رستوران در آمریکا + عکس

جمله جالب روی صورتحساب یک رستوران در نیویورک

مجله مراحم : تصویری از یک جمله جالب روی صورتحساب یک رستوران در محله بروکلین نیویورک که در آن نوشته شده:«مهاجران اند که آمریکای بزرگ را می سازند.امروز هم این غذا را آنها طبخ کرده و برای شما سرو کرده اند.»

 

 تصویری از یک جمله جالب روی صورتحساب یک رستوران در محله بروکلین نیویورک

جمله جالب روی صورتحساب یک رستوران , نوشته روی صورتحساب درباره مهاجران
جمله جالب روی صورتحساب یک رستوران , نوشته روی صورتحساب درباره مهاجران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: