نوه موسولینی دیکتاتور پیشین ایتالیا + عکس

نوه موسولینی دیکتار پیشین ایتالیا + عکس

مجله مراحم : این زن، نوۀ دیکتاتور پیشین ایتالیا نماینده پارلمان اروپا می‌شود!

نوۀ دیکتاتور پیشین ایتالیا در بانفوذترین لابی سیاسی پارلمان اروپا عضو شد.

نوۀ موسولینی، نماینده پارلمان اروپا می‌شود

الساندرو موسولینی , عکس نوه موسولینی , الساندرو موسولینی نوه موسولینی , نوۀ دیکتاتور پیشین ایتالیا
الساندرو موسولینی , عکس نوه موسولینی , الساندرو موسولینی نوه موسولینی , نوۀ دیکتاتور پیشین ایتالیا

نوۀ دیکتاتور پیشین ایتالیا در بانفوذترین لابی سیاسی پارلمان اروپا عضو شد.

الساندرو موسولینی , عکس نوه موسولینی , الساندرو موسولینی نوه موسولینی , نوۀ دیکتاتور پیشین ایتالیا
الساندرو موسولینی , عکس نوه موسولینی , الساندرو موسولینی نوه موسولینی , نوۀ دیکتاتور پیشین ایتالیا

الساندرو، نوه ۵۳ سالۀ بنیتو موسولینی، به عضویت “حزب مردم” اروپا در آمد. وی که زندگی سیاسی‌اش را در دهه ۱۹۹۰ آغاز کرده، تا چندی پیش در حزب “ایتالیا به پیش” عضو بود.

 

الساندرو موسولینی سابقه حضور در سینما و فعالیت به عنوان مدل را هم دارد و در سال ۲۰۰۳ حزب “فاشیست جدید” را در ایتالیا تأسیس کرد که به طور رسمی تا سال ۲۰۰۹ فعال بود.

العالم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: